pátek 28. března 2008

A všichni si rozumíme 2 - klávesové zkratky

Psali jste někdy lokalizované aplikace ve Swingu? A jak jste řešili klávesové zkratky (Mnemonics) pro různé jazyky? Já jsem se při programování JSignPdf rozhodl použít přístup, který znám z Delphi. V resource řetězcích vložím ampersand (&) před písmeno, které má být použito jako klávesová zkratka. Když chci zobrazit znak ampersand, tak napíšu dva za sebe.

A jak to funguje v kódu? Mám wrapper pro ResourceBundle, který nabízí mimo metod pro přístup k lokalizovaným stringům i metodu, která vrací MnemonicIndex (pozici znaku, který je použit jako klávesová zkratka).

/**
* Returns message for given key from active ResourceBundle
* @param aKey name of key in resource bundle
* @return message for given key
*/
public String get(final String aKey) {
 String tmpMessage = bundle.getString(aKey);
 if (tmpMessage == null) {
  tmpMessage = aKey;
 } else {
  tmpMessage = tmpMessage.replaceAll("&([^&])", "$1");
 }
 return tmpMessage;
}

/**
* Returns index of character which should be used as a mnemonic.
* It returns -1 if such an character doesn't exist.
* @param aKey resource key
* @return index (position) of character in translated message
*/
public int getMnemonicIndex(final String aKey) {
 String tmpMessage = bundle.getString(aKey);
 int tmpResult = -1;
 if (tmpMessage != null) {
  int searchFrom = 0;
  int tmpDoubles = 0;
  int tmpPos;
  final int tmpLen = tmpMessage.length();
  do {
   tmpPos = tmpMessage.indexOf('&', searchFrom);
   if (tmpPos == tmpLen-1) tmpPos = -1;
   if (tmpPos>-1) {
    if (tmpMessage.charAt(tmpPos+1) != '&') {
     tmpResult = tmpPos - tmpDoubles;
    } else {
     searchFrom = tmpPos + 2;
     tmpDoubles++;
    }
   }
  } while (tmpPos!=-1 && tmpResult==-1 && searchFrom<tmpLen);
 }
 return tmpResult;
}

/**
* Returns message for given key from active ResourceBundle and replaces
* parameters with values given in array.
* @param aKey key in resource bundle
* @param anArgs array of parameters to replace in message
* @return message for given key with given arguments
*/
public String get(String aKey, String anArgs[]) {
 String tmpMessage = get(aKey);
 if (aKey==tmpMessage || anArgs == null || anArgs.length == 0) {
  return tmpMessage;
 }
 final MessageFormat tmpFormat = new MessageFormat(tmpMessage);
 return tmpFormat.format(anArgs);
}

použití uvedeného wrapperu potom vypadá následovně (res je jméno instance wrapperu):

/**
* Application translations.
*/
private void translateLabels() {
 setTitle(res.get("gui.title", new String[] {Constants.VERSION}));
 setLabelAndMnemonic(lblKeystoreType, "gui.keystoreType.label");
 setLabelAndMnemonic(chkbAdvanced, "gui.advancedView.checkbox");
 setLabelAndMnemonic(btnSignIt,"gui.signIt.button");
}

/**
* Sets translations and mnemonics for labels and different kind of buttons
* @param aComponent component in which should be label set
* @param aKey message key
*/
private void setLabelAndMnemonic(final JComponent aComponent, final String aKey) {
 final String tmpLabelText = res.get(aKey);
 final int tmpMnemIndex = res.getMnemonicIndex(aKey);
 if (aComponent instanceof JLabel) {
  final JLabel tmpLabel = (JLabel) aComponent;
  tmpLabel.setText(tmpLabelText);
  if (tmpMnemIndex>-1) {
   tmpLabel.setDisplayedMnemonic(tmpLabelText.toLowerCase().charAt(tmpMnemIndex));
   tmpLabel.setDisplayedMnemonicIndex(tmpMnemIndex);
  }
 } else if (aComponent instanceof AbstractButton) {
  //handles Buttons, Checkboxes and Radiobuttons
  final AbstractButton tmpBtn = (AbstractButton) aComponent;
  tmpBtn.setText(tmpLabelText);
  if (tmpMnemIndex>-1) {
   tmpBtn.setMnemonic(tmpLabelText.toLowerCase().charAt(tmpMnemIndex));
  }
 } else {
  throw new IllegalArgumentException();
 }
}

Resource fajl potom obsahuje takovéto záznamy:

gui.advancedView.checkbox=A&dvanced view
gui.alias.label=Key &alias