úterý 5. srpna 2008

Počítáme v Javě (od sčítání k nelineárnímu modelování)

Tento záznam měl původně obsahovat jen malý komentář ke knihovně Math z Apache commons, ale trochu se to psaní rozjelo. Doufám, že vás to neodradí.

Začínáme počítat

Většina programátorů v Javě asi umí pracovat s čísly a dokáže si dobře spočítat, co by měl jejich program dělat. Jestli to potom opravdu dělá je věc druhá. Člověk si při učení Javy většinou začíná hrát s jednoduchými operátory (+ - * / %) a primitivními typy (int, double), po čase začne zkracovat (++ *= ...), sem tam použije bitové operace (| & ~ << >> >>>) a už se mu zdá, že je za vodou. Ale pak narazí na problémy.

Další level

Třeba taková nevinná konstrukce dělení. Žádné neukončené desetiné rozvoje nebo nedejbože dělení nulou.

double ctvrtina = 1 / 4;
System.out.println(ctvrtina); //0.0 WTF?
Stačí zapomenout, že výsledkem dělení celých čísel je opět celé číslo a máme oheň na střeše.

Další nástrahy se skrývají v číslech s plovoucí desetinou čárkou a s tím související nutností neustále zaokrouhlovat (např. když počítáte peníze na účtech pomocí typu double). Programátor si poté uvědomí, že třída BigDecimal je přesně to, co mu při počítání chybělo a že supertřída Number se dá využít na spoustu zajímavých věcí.

Na této úrovni už stojí za to hledat při řešení problémů různé zkratky a pomůcky.

Vyšší matematika – Apache commons Math

Asi nejznámější implementací dodatečných matematických úloh z různých oblastí je knihovna Math z projektu Apache Commons. Obsahuje funkce pro statistiku, lineární algebru, numerickou analýzu, odhad parametrů a další oblasti matematiky.

Logistická křivka – příklad použití estimatoru

Nedávno jsem řešil výpočet logistické křivky a na tuto úlohu se hodí využít parametrický estimator z knihovny Math. Zdrojový kód vypadá takto:

/**
* Implementace vypoctu logisticke krivky (Wachstumskurve)
* s vyuzitim knihovny Math z Apache commons.
* <p>Logisticka krivka ma rovnici<br/>
* <code>f(x) = s / (1 + e^-z)</code><br/>
* Pro promennou <code>z</code> je pouzit linearni model, tedy<br/>
* <code>f(x) = s / (1 + b * e^(-a * x))</code>
* <code>s, a, b</code> jsou parametry modelu, ktere maji byt spocitany (odhadnuty).</p>
* <p>Trida LogisticProblem pouziva k reseni problemu nejmensich ctvercu
* Levenberg-Marquardt Estimator (pozor na licenci podminky).</p>
* @author Josef Cacek
*/
public class LogisticProblem extends SimpleEstimationProblem {

  //Parametry logisticke funkce
  private EstimatedParameter s;
  private EstimatedParameter a;
  private EstimatedParameter b;

  //pomocne promenne
  private double maxValue = 0d;
  private boolean solved = false;

  /**
   * Pridava jednu namerenou hodnotu.
   * @param aXValue
   * @param aYValue namerena hodnota pro dane X
   * @param aWeight vaha mereni
   */
  public void addValue(double aXValue, double aYValue, double aWeight) {
    double tmpXVal = recomputeXval(aXValue);
    if (Math.abs(aYValue)>Math.abs(maxValue)) {
      maxValue = aYValue;
    }
    addMeasurement(new LocalMeasurement(tmpXVal, aYValue, aWeight));
  }

  /**
   * Vytvari Estimator a vypocita odhad. Vraci RMS.
   * @return RMS (Root Mean Square value)
   * @throws ProblemNotSolvedException kdyz se vyskytne problem pri estimaci
   */
  public double solve() throws ProblemNotSolvedException {
    if (solved) {
      throw new IllegalStateException("Uz je to udelano, uz je to hotovo.");
    }
    solved = true;

    if (getMeasurements().length<3) {
      throw new ProblemNotSolvedException("Zadano prilis malo namerenych hodnot.");
    }

    //pridej parametry modelu a nastav pocatecni hodnoty pred iteraci
    this.s = new EstimatedParameter("s", maxValue*2);
    this.a = new EstimatedParameter("a", 1d);
    this.b = new EstimatedParameter("b", 1d);
    addParameter(this.s);
    addParameter(this.a);
    addParameter(this.b);

    double RMS;
    try {
//     GaussNewtonEstimator estimator = new GaussNewtonEstimator(50, 1.0e-3, 1.0e-3);
      LevenbergMarquardtEstimator estimator = new LevenbergMarquardtEstimator();
      estimator.estimate(this);
      RMS = estimator.getRMS(this);
    } catch (EstimationException ee) {
      ee.printStackTrace();
      throw new ProblemNotSolvedException(ee);
    }

    return RMS;
  }

  /**
   * Tato metoda muze implementovat prepocet hodnot na ose X. Napriklad, kdyz pracujeme
   * s hodnotami, kde x znaci rok. je vhodne "posunout zacatek letopoctu". Napriklad,
   * zacinaji-li namerene hodnoty rokem 2000, odecteme v teto funkci od X hodnotu 2000.
   * @param aXval originalni hodnota na ose X
   * @return prepocitana hodnota X
   */
  private double recomputeXval(double aXval) {
    //v nasem prikladu nemusime nic menit
    return aXval;
  }

  /**
   * Gets computed theoretical value for given timepoint.
   * @param aTimeId
   * @param aMaxPeriods
   * @return
   */
  public double getValue(double aXval) {
    final double tmpXVal = recomputeXval(aXval);
    return theoreticalValue(tmpXVal);
  }


  /**
   * Estimated parameter S of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getS() {
    return s.getEstimate();
  }

  /**
   * Estimated parameter A of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getA() {
    return a.getEstimate();
  }

  /**
   * Estimated parameter B of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getB() {
    return b.getEstimate();
  }


  /**
   * Pocita teoretickou hodnotu pro dane X.
   * @param aXval hodnota X
   * @return vysledná hodnota funkce f(x)
   */
  public double theoreticalValue(double aXval) {
    // f(x, s, a, b)
    return s.getEstimate() / (1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval));
  }

  /**
   * Pocita hodnotu parcialnich derivaci pro dane x podle daneho parametru.
   * @param aXval hodnota X
   * @param aParam parametr, podle ktereho budeme derivovat
   * @return hodnota parcialni derivace v x podle daneho parametru
   */
  private double partial(double aXval, EstimatedParameter aParam) {
    //tady nezbude programatorovi nic jineho nez oprasit znalosti matematicke
    //analyzy a spocitat si parcialni derivace pozadovane funkce podle vsech
    //pouzitych parametru
    if (aParam == s) {
      // Partial Derivative with respect to s
      return 1d / (1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval));
    } else if (aParam == a) {
      // Partial Derivative with respect to a
      return s.getEstimate()*b.getEstimate()*aXval*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval)/
      Math.pow(1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate() * aXval), 2d);
    } else {
      // Partial Derivative with respect to b
      return -s.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval)/
      Math.pow(1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate() * aXval), 2d);
    }
  }

  /**
   * Implementace namerenych hodnot - rozsiruje tridu WeightedMeasurement.
   * Mereni je hodnota y pro dane vazane x.
   */
  private class LocalMeasurement extends WeightedMeasurement {

    private static final long serialVersionUID = 0L;
    private final double x;

    /**
     * Constructor
     * @param x measured X
     * @param y measured Y
     * @param w weighth
     */
    public LocalMeasurement(double x, double y, double w) {
      super(w, y);
      this.x = x;
    }

    /**
     * @see org.apache.commons.math.estimation.WeightedMeasurement#getTheoreticalValue()
     */
    public double getTheoreticalValue() {
      // the value is provided by the model for the local x
      return theoreticalValue(x);
    }

    /**
     * @see org.apache.commons.math.estimation.WeightedMeasurement#getPartial(org.apache.commons.math.estimation.EstimatedParameter)
     */
    public double getPartial(EstimatedParameter parameter) {
      // the value is provided by the model for the local x
      return partial(x, parameter);
    }

  }

}

Jak už je poznamenáno ve zdrojovém kódu, je třeba dát si pozor na licenční podmínky u třídy LevenbergMarquardtEstimator a uvést příslušnou informaci v dokumentaci vašeho softwaru.

Použití této třídy může vypadat následovně:

package cz.cacek.logisticproblem;

import org.apache.commons.math.random.RandomData;
import org.apache.commons.math.random.RandomDataImpl;

/**
* Priklad pouziti generatoru nahodnych cisel z commons math
* a vypoctu logisticke krivky pro vygenerovanou nahodnou radu.
*
* @author Josef Cacek
*/
public class TestLogisticProblem {


  /**
   * Vypise na standardni vystup pole cisel
   * @param aDesc popis hodnot
   * @param aValues hodnoty k vypsani
   */
  public static void printArray(String aDesc, double[] aValues) {
    System.out.println("f(x) = " + aDesc + ":");
    for (int i = 0; i < aValues.length; i++) {
      System.out.print("f(" + i + ")=" + aValues[i] + ", ");
    }
  }

  /**
   * Vygeneruje ciselnou radu a resi logisticky problem pro tuto radu.
   * @param args
   */
  public static void main(String args[]) {
    RandomData randomData = new RandomDataImpl();
    double[] values = new double[15];
    LogisticProblem lp = new LogisticProblem();
    for (int i = 0; i < values.length; i++) {
      values[i] = randomData.nextUniform(0d, 10000d);
      lp.addValue(i, values[i], 1d);
    }
    printArray("Random values", values);
    try {
      double rms = lp.solve();
      System.out.println("RMS = " + rms);
      double[] lcValues = new double[15];
      for (int i = 0; i < lcValues.length; i++) {
        lcValues[i] = lp.theoreticalValue(i);
      }
      printArray("Logistic curve values", lcValues);
    } catch (ProblemNotSolvedException e) {
      //tady se nam muze stat napr toto:
      //EstimationException: maximal number of evaluations exceeded (1,000)
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Pro úplnost ještě třída s výjimkou, použitou v progamu:

package cz.cacek.logisticproblem;

/**
* Exception used for reporting problems during solving LogisticProblem
* (Wachstumskurve)
*
* @author Josef Cacek
*/
public class ProblemNotSolvedException extends Exception {

  private static final long serialVersionUID = -81388704034021304L;

  public ProblemNotSolvedException() {
  }

  public ProblemNotSolvedException(String message) {
    super(message);
  }

  public ProblemNotSolvedException(Throwable cause) {
    super(cause);
  }

  public ProblemNotSolvedException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
  }

}
Archiv se zdrojovými kódy příkladu si můžete stáhnout zde.