Přeskočit na hlavní obsah

Počítáme v Javě (od sčítání k nelineárnímu modelování)

Tento záznam měl původně obsahovat jen malý komentář ke knihovně Math z Apache commons, ale trochu se to psaní rozjelo. Doufám, že vás to neodradí.

Začínáme počítat

Většina programátorů v Javě asi umí pracovat s čísly a dokáže si dobře spočítat, co by měl jejich program dělat. Jestli to potom opravdu dělá je věc druhá. Člověk si při učení Javy většinou začíná hrát s jednoduchými operátory (+ - * / %) a primitivními typy (int, double), po čase začne zkracovat (++ *= ...), sem tam použije bitové operace (| & ~ << >> >>>) a už se mu zdá, že je za vodou. Ale pak narazí na problémy.

Další level

Třeba taková nevinná konstrukce dělení. Žádné neukončené desetiné rozvoje nebo nedejbože dělení nulou.

double ctvrtina = 1 / 4;
System.out.println(ctvrtina); //0.0 WTF?
Stačí zapomenout, že výsledkem dělení celých čísel je opět celé číslo a máme oheň na střeše.

Další nástrahy se skrývají v číslech s plovoucí desetinou čárkou a s tím související nutností neustále zaokrouhlovat (např. když počítáte peníze na účtech pomocí typu double). Programátor si poté uvědomí, že třída BigDecimal je přesně to, co mu při počítání chybělo a že supertřída Number se dá využít na spoustu zajímavých věcí.

Na této úrovni už stojí za to hledat při řešení problémů různé zkratky a pomůcky.

Vyšší matematika – Apache commons Math

Asi nejznámější implementací dodatečných matematických úloh z různých oblastí je knihovna Math z projektu Apache Commons. Obsahuje funkce pro statistiku, lineární algebru, numerickou analýzu, odhad parametrů a další oblasti matematiky.

Logistická křivka – příklad použití estimatoru

Nedávno jsem řešil výpočet logistické křivky a na tuto úlohu se hodí využít parametrický estimator z knihovny Math. Zdrojový kód vypadá takto:

/**
* Implementace vypoctu logisticke krivky (Wachstumskurve)
* s vyuzitim knihovny Math z Apache commons.
* <p>Logisticka krivka ma rovnici<br/>
* <code>f(x) = s / (1 + e^-z)</code><br/>
* Pro promennou <code>z</code> je pouzit linearni model, tedy<br/>
* <code>f(x) = s / (1 + b * e^(-a * x))</code>
* <code>s, a, b</code> jsou parametry modelu, ktere maji byt spocitany (odhadnuty).</p>
* <p>Trida LogisticProblem pouziva k reseni problemu nejmensich ctvercu
* Levenberg-Marquardt Estimator (pozor na licenci podminky).</p>
* @author Josef Cacek
*/
public class LogisticProblem extends SimpleEstimationProblem {

  //Parametry logisticke funkce
  private EstimatedParameter s;
  private EstimatedParameter a;
  private EstimatedParameter b;

  //pomocne promenne
  private double maxValue = 0d;
  private boolean solved = false;

  /**
   * Pridava jednu namerenou hodnotu.
   * @param aXValue
   * @param aYValue namerena hodnota pro dane X
   * @param aWeight vaha mereni
   */
  public void addValue(double aXValue, double aYValue, double aWeight) {
    double tmpXVal = recomputeXval(aXValue);
    if (Math.abs(aYValue)>Math.abs(maxValue)) {
      maxValue = aYValue;
    }
    addMeasurement(new LocalMeasurement(tmpXVal, aYValue, aWeight));
  }

  /**
   * Vytvari Estimator a vypocita odhad. Vraci RMS.
   * @return RMS (Root Mean Square value)
   * @throws ProblemNotSolvedException kdyz se vyskytne problem pri estimaci
   */
  public double solve() throws ProblemNotSolvedException {
    if (solved) {
      throw new IllegalStateException("Uz je to udelano, uz je to hotovo.");
    }
    solved = true;

    if (getMeasurements().length<3) {
      throw new ProblemNotSolvedException("Zadano prilis malo namerenych hodnot.");
    }

    //pridej parametry modelu a nastav pocatecni hodnoty pred iteraci
    this.s = new EstimatedParameter("s", maxValue*2);
    this.a = new EstimatedParameter("a", 1d);
    this.b = new EstimatedParameter("b", 1d);
    addParameter(this.s);
    addParameter(this.a);
    addParameter(this.b);

    double RMS;
    try {
//     GaussNewtonEstimator estimator = new GaussNewtonEstimator(50, 1.0e-3, 1.0e-3);
      LevenbergMarquardtEstimator estimator = new LevenbergMarquardtEstimator();
      estimator.estimate(this);
      RMS = estimator.getRMS(this);
    } catch (EstimationException ee) {
      ee.printStackTrace();
      throw new ProblemNotSolvedException(ee);
    }

    return RMS;
  }

  /**
   * Tato metoda muze implementovat prepocet hodnot na ose X. Napriklad, kdyz pracujeme
   * s hodnotami, kde x znaci rok. je vhodne "posunout zacatek letopoctu". Napriklad,
   * zacinaji-li namerene hodnoty rokem 2000, odecteme v teto funkci od X hodnotu 2000.
   * @param aXval originalni hodnota na ose X
   * @return prepocitana hodnota X
   */
  private double recomputeXval(double aXval) {
    //v nasem prikladu nemusime nic menit
    return aXval;
  }

  /**
   * Gets computed theoretical value for given timepoint.
   * @param aTimeId
   * @param aMaxPeriods
   * @return
   */
  public double getValue(double aXval) {
    final double tmpXVal = recomputeXval(aXval);
    return theoreticalValue(tmpXVal);
  }


  /**
   * Estimated parameter S of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getS() {
    return s.getEstimate();
  }

  /**
   * Estimated parameter A of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getA() {
    return a.getEstimate();
  }

  /**
   * Estimated parameter B of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getB() {
    return b.getEstimate();
  }


  /**
   * Pocita teoretickou hodnotu pro dane X.
   * @param aXval hodnota X
   * @return vysledná hodnota funkce f(x)
   */
  public double theoreticalValue(double aXval) {
    // f(x, s, a, b)
    return s.getEstimate() / (1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval));
  }

  /**
   * Pocita hodnotu parcialnich derivaci pro dane x podle daneho parametru.
   * @param aXval hodnota X
   * @param aParam parametr, podle ktereho budeme derivovat
   * @return hodnota parcialni derivace v x podle daneho parametru
   */
  private double partial(double aXval, EstimatedParameter aParam) {
    //tady nezbude programatorovi nic jineho nez oprasit znalosti matematicke
    //analyzy a spocitat si parcialni derivace pozadovane funkce podle vsech
    //pouzitych parametru
    if (aParam == s) {
      // Partial Derivative with respect to s
      return 1d / (1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval));
    } else if (aParam == a) {
      // Partial Derivative with respect to a
      return s.getEstimate()*b.getEstimate()*aXval*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval)/
      Math.pow(1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate() * aXval), 2d);
    } else {
      // Partial Derivative with respect to b
      return -s.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval)/
      Math.pow(1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate() * aXval), 2d);
    }
  }

  /**
   * Implementace namerenych hodnot - rozsiruje tridu WeightedMeasurement.
   * Mereni je hodnota y pro dane vazane x.
   */
  private class LocalMeasurement extends WeightedMeasurement {

    private static final long serialVersionUID = 0L;
    private final double x;

    /**
     * Constructor
     * @param x measured X
     * @param y measured Y
     * @param w weighth
     */
    public LocalMeasurement(double x, double y, double w) {
      super(w, y);
      this.x = x;
    }

    /**
     * @see org.apache.commons.math.estimation.WeightedMeasurement#getTheoreticalValue()
     */
    public double getTheoreticalValue() {
      // the value is provided by the model for the local x
      return theoreticalValue(x);
    }

    /**
     * @see org.apache.commons.math.estimation.WeightedMeasurement#getPartial(org.apache.commons.math.estimation.EstimatedParameter)
     */
    public double getPartial(EstimatedParameter parameter) {
      // the value is provided by the model for the local x
      return partial(x, parameter);
    }

  }

}

Jak už je poznamenáno ve zdrojovém kódu, je třeba dát si pozor na licenční podmínky u třídy LevenbergMarquardtEstimator a uvést příslušnou informaci v dokumentaci vašeho softwaru.

Použití této třídy může vypadat následovně:

package cz.cacek.logisticproblem;

import org.apache.commons.math.random.RandomData;
import org.apache.commons.math.random.RandomDataImpl;

/**
* Priklad pouziti generatoru nahodnych cisel z commons math
* a vypoctu logisticke krivky pro vygenerovanou nahodnou radu.
*
* @author Josef Cacek
*/
public class TestLogisticProblem {


  /**
   * Vypise na standardni vystup pole cisel
   * @param aDesc popis hodnot
   * @param aValues hodnoty k vypsani
   */
  public static void printArray(String aDesc, double[] aValues) {
    System.out.println("f(x) = " + aDesc + ":");
    for (int i = 0; i < aValues.length; i++) {
      System.out.print("f(" + i + ")=" + aValues[i] + ", ");
    }
  }

  /**
   * Vygeneruje ciselnou radu a resi logisticky problem pro tuto radu.
   * @param args
   */
  public static void main(String args[]) {
    RandomData randomData = new RandomDataImpl();
    double[] values = new double[15];
    LogisticProblem lp = new LogisticProblem();
    for (int i = 0; i < values.length; i++) {
      values[i] = randomData.nextUniform(0d, 10000d);
      lp.addValue(i, values[i], 1d);
    }
    printArray("Random values", values);
    try {
      double rms = lp.solve();
      System.out.println("RMS = " + rms);
      double[] lcValues = new double[15];
      for (int i = 0; i < lcValues.length; i++) {
        lcValues[i] = lp.theoreticalValue(i);
      }
      printArray("Logistic curve values", lcValues);
    } catch (ProblemNotSolvedException e) {
      //tady se nam muze stat napr toto:
      //EstimationException: maximal number of evaluations exceeded (1,000)
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Pro úplnost ještě třída s výjimkou, použitou v progamu:

package cz.cacek.logisticproblem;

/**
* Exception used for reporting problems during solving LogisticProblem
* (Wachstumskurve)
*
* @author Josef Cacek
*/
public class ProblemNotSolvedException extends Exception {

  private static final long serialVersionUID = -81388704034021304L;

  public ProblemNotSolvedException() {
  }

  public ProblemNotSolvedException(String message) {
    super(message);
  }

  public ProblemNotSolvedException(Throwable cause) {
    super(cause);
  }

  public ProblemNotSolvedException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
  }

}
Archiv se zdrojovými kódy příkladu si můžete stáhnout zde.

Komentáře

Unknown píše…
Počítat peníze na účtech jinak než přes fixed point aritmetiku? Jsi ďábel a koleduješ si o malér :-)
Josef Cacek píše…
Já používám BigDecimal, ale už jsem se setkal s tolika programama (z různých zdrojů), které používaly floating point, že jsem přišel o všechny iluze o tom, co je programátorský standard.
A pár malérů, které to způsobilo, už jsem taky viděl. :-)

double a = 0.9;
double b = 0.8;
double c = (0.9 - 0.8) * 10.0;
System.out.println((int) c); //vytiskne 0

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

Ignore the boring SSH error message - Host identification has changed!

The problem If you work with virtual machines in clouds, or you run an SSH server in Docker containers, then you've probably met the following error message during making ssh connection: (I'm connecting through SSH to a docker container) ~$ ssh -p 8822 root@localhost @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that a host key has just been changed. The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is SHA256:smYv5yA0n9/YrBgJMUCk5dYPWGj7bTpU40M9aFBQ72Y. Please contact your system administrator. Add correct host key in /home/jcacek/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Offending ECDSA key in /home/jcacek/.ssh/known_hosts:107 remove with: ssh-keygen -f "/home/jcacek/.ssh/know

Enable Elytron in WildFly

Steps to enable Elytron in WildFly nightly builds. There is an ongoing effort to bring a new security subsystem Elytron to WildFly and JBoss EAP. For some time a custom server profile named standalone-elytron.xml  existed beside other profiles in standalone/configuration directory. It was possible to use it for playing with Elytron. The custom Elytron profile was removed now.  The Elytron subsystem is newly introduced to all standard server profiles. The thing is, the Elytron is not used by default and users have to enable it in the subsystems themselves. Let's look into how you can enable it. Get WildFly nightly build # Download WildFly nightly build wget --user=guest --password=guest https://ci.wildfly.org/httpAuth/repository/downloadAll/WF_Nightly/.lastSuccessful/artifacts.zip # unzip build artifacts zip. It contains WildFly distribution ZIP unzip artifacts.zip # get the WildFly distribution ZIP name as property WILDFLY_DIST_ZIP=$(ls wildfly-*-SNAPSHOT.zip) # un