Přeskočit na hlavní obsah

Počítáme v Javě (od sčítání k nelineárnímu modelování)

Tento záznam měl původně obsahovat jen malý komentář ke knihovně Math z Apache commons, ale trochu se to psaní rozjelo. Doufám, že vás to neodradí.

Začínáme počítat

Většina programátorů v Javě asi umí pracovat s čísly a dokáže si dobře spočítat, co by měl jejich program dělat. Jestli to potom opravdu dělá je věc druhá. Člověk si při učení Javy většinou začíná hrát s jednoduchými operátory (+ - * / %) a primitivními typy (int, double), po čase začne zkracovat (++ *= ...), sem tam použije bitové operace (| & ~ << >> >>>) a už se mu zdá, že je za vodou. Ale pak narazí na problémy.

Další level

Třeba taková nevinná konstrukce dělení. Žádné neukončené desetiné rozvoje nebo nedejbože dělení nulou.

double ctvrtina = 1 / 4;
System.out.println(ctvrtina); //0.0 WTF?
Stačí zapomenout, že výsledkem dělení celých čísel je opět celé číslo a máme oheň na střeše.

Další nástrahy se skrývají v číslech s plovoucí desetinou čárkou a s tím související nutností neustále zaokrouhlovat (např. když počítáte peníze na účtech pomocí typu double). Programátor si poté uvědomí, že třída BigDecimal je přesně to, co mu při počítání chybělo a že supertřída Number se dá využít na spoustu zajímavých věcí.

Na této úrovni už stojí za to hledat při řešení problémů různé zkratky a pomůcky.

Vyšší matematika – Apache commons Math

Asi nejznámější implementací dodatečných matematických úloh z různých oblastí je knihovna Math z projektu Apache Commons. Obsahuje funkce pro statistiku, lineární algebru, numerickou analýzu, odhad parametrů a další oblasti matematiky.

Logistická křivka – příklad použití estimatoru

Nedávno jsem řešil výpočet logistické křivky a na tuto úlohu se hodí využít parametrický estimator z knihovny Math. Zdrojový kód vypadá takto:

/**
* Implementace vypoctu logisticke krivky (Wachstumskurve)
* s vyuzitim knihovny Math z Apache commons.
* <p>Logisticka krivka ma rovnici<br/>
* <code>f(x) = s / (1 + e^-z)</code><br/>
* Pro promennou <code>z</code> je pouzit linearni model, tedy<br/>
* <code>f(x) = s / (1 + b * e^(-a * x))</code>
* <code>s, a, b</code> jsou parametry modelu, ktere maji byt spocitany (odhadnuty).</p>
* <p>Trida LogisticProblem pouziva k reseni problemu nejmensich ctvercu
* Levenberg-Marquardt Estimator (pozor na licenci podminky).</p>
* @author Josef Cacek
*/
public class LogisticProblem extends SimpleEstimationProblem {

  //Parametry logisticke funkce
  private EstimatedParameter s;
  private EstimatedParameter a;
  private EstimatedParameter b;

  //pomocne promenne
  private double maxValue = 0d;
  private boolean solved = false;

  /**
   * Pridava jednu namerenou hodnotu.
   * @param aXValue
   * @param aYValue namerena hodnota pro dane X
   * @param aWeight vaha mereni
   */
  public void addValue(double aXValue, double aYValue, double aWeight) {
    double tmpXVal = recomputeXval(aXValue);
    if (Math.abs(aYValue)>Math.abs(maxValue)) {
      maxValue = aYValue;
    }
    addMeasurement(new LocalMeasurement(tmpXVal, aYValue, aWeight));
  }

  /**
   * Vytvari Estimator a vypocita odhad. Vraci RMS.
   * @return RMS (Root Mean Square value)
   * @throws ProblemNotSolvedException kdyz se vyskytne problem pri estimaci
   */
  public double solve() throws ProblemNotSolvedException {
    if (solved) {
      throw new IllegalStateException("Uz je to udelano, uz je to hotovo.");
    }
    solved = true;

    if (getMeasurements().length<3) {
      throw new ProblemNotSolvedException("Zadano prilis malo namerenych hodnot.");
    }

    //pridej parametry modelu a nastav pocatecni hodnoty pred iteraci
    this.s = new EstimatedParameter("s", maxValue*2);
    this.a = new EstimatedParameter("a", 1d);
    this.b = new EstimatedParameter("b", 1d);
    addParameter(this.s);
    addParameter(this.a);
    addParameter(this.b);

    double RMS;
    try {
//     GaussNewtonEstimator estimator = new GaussNewtonEstimator(50, 1.0e-3, 1.0e-3);
      LevenbergMarquardtEstimator estimator = new LevenbergMarquardtEstimator();
      estimator.estimate(this);
      RMS = estimator.getRMS(this);
    } catch (EstimationException ee) {
      ee.printStackTrace();
      throw new ProblemNotSolvedException(ee);
    }

    return RMS;
  }

  /**
   * Tato metoda muze implementovat prepocet hodnot na ose X. Napriklad, kdyz pracujeme
   * s hodnotami, kde x znaci rok. je vhodne "posunout zacatek letopoctu". Napriklad,
   * zacinaji-li namerene hodnoty rokem 2000, odecteme v teto funkci od X hodnotu 2000.
   * @param aXval originalni hodnota na ose X
   * @return prepocitana hodnota X
   */
  private double recomputeXval(double aXval) {
    //v nasem prikladu nemusime nic menit
    return aXval;
  }

  /**
   * Gets computed theoretical value for given timepoint.
   * @param aTimeId
   * @param aMaxPeriods
   * @return
   */
  public double getValue(double aXval) {
    final double tmpXVal = recomputeXval(aXval);
    return theoreticalValue(tmpXVal);
  }


  /**
   * Estimated parameter S of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getS() {
    return s.getEstimate();
  }

  /**
   * Estimated parameter A of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getA() {
    return a.getEstimate();
  }

  /**
   * Estimated parameter B of logistic problem
   * @return estimated parameter
   */
  public double getB() {
    return b.getEstimate();
  }


  /**
   * Pocita teoretickou hodnotu pro dane X.
   * @param aXval hodnota X
   * @return vysledná hodnota funkce f(x)
   */
  public double theoreticalValue(double aXval) {
    // f(x, s, a, b)
    return s.getEstimate() / (1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval));
  }

  /**
   * Pocita hodnotu parcialnich derivaci pro dane x podle daneho parametru.
   * @param aXval hodnota X
   * @param aParam parametr, podle ktereho budeme derivovat
   * @return hodnota parcialni derivace v x podle daneho parametru
   */
  private double partial(double aXval, EstimatedParameter aParam) {
    //tady nezbude programatorovi nic jineho nez oprasit znalosti matematicke
    //analyzy a spocitat si parcialni derivace pozadovane funkce podle vsech
    //pouzitych parametru
    if (aParam == s) {
      // Partial Derivative with respect to s
      return 1d / (1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval));
    } else if (aParam == a) {
      // Partial Derivative with respect to a
      return s.getEstimate()*b.getEstimate()*aXval*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval)/
      Math.pow(1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate() * aXval), 2d);
    } else {
      // Partial Derivative with respect to b
      return -s.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate()*aXval)/
      Math.pow(1d + b.getEstimate()*Math.exp(-a.getEstimate() * aXval), 2d);
    }
  }

  /**
   * Implementace namerenych hodnot - rozsiruje tridu WeightedMeasurement.
   * Mereni je hodnota y pro dane vazane x.
   */
  private class LocalMeasurement extends WeightedMeasurement {

    private static final long serialVersionUID = 0L;
    private final double x;

    /**
     * Constructor
     * @param x measured X
     * @param y measured Y
     * @param w weighth
     */
    public LocalMeasurement(double x, double y, double w) {
      super(w, y);
      this.x = x;
    }

    /**
     * @see org.apache.commons.math.estimation.WeightedMeasurement#getTheoreticalValue()
     */
    public double getTheoreticalValue() {
      // the value is provided by the model for the local x
      return theoreticalValue(x);
    }

    /**
     * @see org.apache.commons.math.estimation.WeightedMeasurement#getPartial(org.apache.commons.math.estimation.EstimatedParameter)
     */
    public double getPartial(EstimatedParameter parameter) {
      // the value is provided by the model for the local x
      return partial(x, parameter);
    }

  }

}

Jak už je poznamenáno ve zdrojovém kódu, je třeba dát si pozor na licenční podmínky u třídy LevenbergMarquardtEstimator a uvést příslušnou informaci v dokumentaci vašeho softwaru.

Použití této třídy může vypadat následovně:

package cz.cacek.logisticproblem;

import org.apache.commons.math.random.RandomData;
import org.apache.commons.math.random.RandomDataImpl;

/**
* Priklad pouziti generatoru nahodnych cisel z commons math
* a vypoctu logisticke krivky pro vygenerovanou nahodnou radu.
*
* @author Josef Cacek
*/
public class TestLogisticProblem {


  /**
   * Vypise na standardni vystup pole cisel
   * @param aDesc popis hodnot
   * @param aValues hodnoty k vypsani
   */
  public static void printArray(String aDesc, double[] aValues) {
    System.out.println("f(x) = " + aDesc + ":");
    for (int i = 0; i < aValues.length; i++) {
      System.out.print("f(" + i + ")=" + aValues[i] + ", ");
    }
  }

  /**
   * Vygeneruje ciselnou radu a resi logisticky problem pro tuto radu.
   * @param args
   */
  public static void main(String args[]) {
    RandomData randomData = new RandomDataImpl();
    double[] values = new double[15];
    LogisticProblem lp = new LogisticProblem();
    for (int i = 0; i < values.length; i++) {
      values[i] = randomData.nextUniform(0d, 10000d);
      lp.addValue(i, values[i], 1d);
    }
    printArray("Random values", values);
    try {
      double rms = lp.solve();
      System.out.println("RMS = " + rms);
      double[] lcValues = new double[15];
      for (int i = 0; i < lcValues.length; i++) {
        lcValues[i] = lp.theoreticalValue(i);
      }
      printArray("Logistic curve values", lcValues);
    } catch (ProblemNotSolvedException e) {
      //tady se nam muze stat napr toto:
      //EstimationException: maximal number of evaluations exceeded (1,000)
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

Pro úplnost ještě třída s výjimkou, použitou v progamu:

package cz.cacek.logisticproblem;

/**
* Exception used for reporting problems during solving LogisticProblem
* (Wachstumskurve)
*
* @author Josef Cacek
*/
public class ProblemNotSolvedException extends Exception {

  private static final long serialVersionUID = -81388704034021304L;

  public ProblemNotSolvedException() {
  }

  public ProblemNotSolvedException(String message) {
    super(message);
  }

  public ProblemNotSolvedException(Throwable cause) {
    super(cause);
  }

  public ProblemNotSolvedException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
  }

}
Archiv se zdrojovými kódy příkladu si můžete stáhnout zde.

Komentáře

Unknown píše…
Počítat peníze na účtech jinak než přes fixed point aritmetiku? Jsi ďábel a koleduješ si o malér :-)
Josef Cacek píše…
Já používám BigDecimal, ale už jsem se setkal s tolika programama (z různých zdrojů), které používaly floating point, že jsem přišel o všechny iluze o tom, co je programátorský standard.
A pár malérů, které to způsobilo, už jsem taky viděl. :-)

double a = 0.9;
double b = 0.8;
double c = (0.9 - 0.8) * 10.0;
System.out.println((int) c); //vytiskne 0

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

JSignPKCS11 - when your smartcard is too smart

TL;DR Yes, you can add digital signatures in Java even when you use newer hardware tokens such as Gemalto SafeNet eToken 5110 CC. JSignPKCS11 might help. Maybe you've seen the infamous PKCS11 error message CKR_USER_NOT_LOGGED_IN already. Thrown even when the SunPKCS11 security provider and the keystore settings were properly configured for your hardware token. java.security.ProviderException: sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_USER_NOT_LOGGED_IN at jdk.crypto.cryptoki/sun.security.pkcs11.P11Signature.engineSign(P11Signature.java:685) at java.base/java.security.Signature$Delegate.engineSign(Signature.java:1404) at java.base/java.security.Signature.sign(Signature.java:713) ... Caused by: sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11Exception: CKR_USER_NOT_LOGGED_IN at jdk.crypto.cryptoki/sun.security.pkcs11.wrapper.PKCS11.C_Sign(Native Method) at jdk.crypto.cryptoki/sun.security.pkcs11.P11Signature.engineSign(P11Signature.java:664)

Simple TLS certificates in WildFly 18

It's just 2 weeks when WildFly 18 was released. It includes nice improvements in TLS certificates handling through ACME protocol (Automatic Certificate Management Environment), it greatly simplifies obtaining valid HTTPS certificates. There was already a support for the Let's Encrypt CA in WildFly 14 as Farah Juma described in her blog post last year. New WildFly version allows using other CA-s with ACME protocol support. It also adds new switch --lets-encrypt to interactive mode of security enable-ssl-http-server JBoss CLI commands. Let's try it. Before we jump on WildFly configuration, let's just mention the HTTPs can be used even in the default configuration and a self-signed certificate is generated on the fly. Nevertheless, it's not secure and you should not use it for any other purpose than testing. Use Let's Encrypt signed certificate for HTTPs application interface Start WildFly on a machine with the public IP address. Run it on the defaul