Přeskočit na hlavní obsah

A všichni si rozumíme 2 - klávesové zkratky

Psali jste někdy lokalizované aplikace ve Swingu? A jak jste řešili klávesové zkratky (Mnemonics) pro různé jazyky? Já jsem se při programování JSignPdf rozhodl použít přístup, který znám z Delphi. V resource řetězcích vložím ampersand (&) před písmeno, které má být použito jako klávesová zkratka. Když chci zobrazit znak ampersand, tak napíšu dva za sebe.

A jak to funguje v kódu? Mám wrapper pro ResourceBundle, který nabízí mimo metod pro přístup k lokalizovaným stringům i metodu, která vrací MnemonicIndex (pozici znaku, který je použit jako klávesová zkratka).

/**
* Returns message for given key from active ResourceBundle
* @param aKey name of key in resource bundle
* @return message for given key
*/
public String get(final String aKey) {
 String tmpMessage = bundle.getString(aKey);
 if (tmpMessage == null) {
  tmpMessage = aKey;
 } else {
  tmpMessage = tmpMessage.replaceAll("&([^&])", "$1");
 }
 return tmpMessage;
}

/**
* Returns index of character which should be used as a mnemonic.
* It returns -1 if such an character doesn't exist.
* @param aKey resource key
* @return index (position) of character in translated message
*/
public int getMnemonicIndex(final String aKey) {
 String tmpMessage = bundle.getString(aKey);
 int tmpResult = -1;
 if (tmpMessage != null) {
  int searchFrom = 0;
  int tmpDoubles = 0;
  int tmpPos;
  final int tmpLen = tmpMessage.length();
  do {
   tmpPos = tmpMessage.indexOf('&', searchFrom);
   if (tmpPos == tmpLen-1) tmpPos = -1;
   if (tmpPos>-1) {
    if (tmpMessage.charAt(tmpPos+1) != '&') {
     tmpResult = tmpPos - tmpDoubles;
    } else {
     searchFrom = tmpPos + 2;
     tmpDoubles++;
    }
   }
  } while (tmpPos!=-1 && tmpResult==-1 && searchFrom<tmpLen);
 }
 return tmpResult;
}

/**
* Returns message for given key from active ResourceBundle and replaces
* parameters with values given in array.
* @param aKey key in resource bundle
* @param anArgs array of parameters to replace in message
* @return message for given key with given arguments
*/
public String get(String aKey, String anArgs[]) {
 String tmpMessage = get(aKey);
 if (aKey==tmpMessage || anArgs == null || anArgs.length == 0) {
  return tmpMessage;
 }
 final MessageFormat tmpFormat = new MessageFormat(tmpMessage);
 return tmpFormat.format(anArgs);
}

použití uvedeného wrapperu potom vypadá následovně (res je jméno instance wrapperu):

/**
* Application translations.
*/
private void translateLabels() {
 setTitle(res.get("gui.title", new String[] {Constants.VERSION}));
 setLabelAndMnemonic(lblKeystoreType, "gui.keystoreType.label");
 setLabelAndMnemonic(chkbAdvanced, "gui.advancedView.checkbox");
 setLabelAndMnemonic(btnSignIt,"gui.signIt.button");
}

/**
* Sets translations and mnemonics for labels and different kind of buttons
* @param aComponent component in which should be label set
* @param aKey message key
*/
private void setLabelAndMnemonic(final JComponent aComponent, final String aKey) {
 final String tmpLabelText = res.get(aKey);
 final int tmpMnemIndex = res.getMnemonicIndex(aKey);
 if (aComponent instanceof JLabel) {
  final JLabel tmpLabel = (JLabel) aComponent;
  tmpLabel.setText(tmpLabelText);
  if (tmpMnemIndex>-1) {
   tmpLabel.setDisplayedMnemonic(tmpLabelText.toLowerCase().charAt(tmpMnemIndex));
   tmpLabel.setDisplayedMnemonicIndex(tmpMnemIndex);
  }
 } else if (aComponent instanceof AbstractButton) {
  //handles Buttons, Checkboxes and Radiobuttons
  final AbstractButton tmpBtn = (AbstractButton) aComponent;
  tmpBtn.setText(tmpLabelText);
  if (tmpMnemIndex>-1) {
   tmpBtn.setMnemonic(tmpLabelText.toLowerCase().charAt(tmpMnemIndex));
  }
 } else {
  throw new IllegalArgumentException();
 }
}

Resource fajl potom obsahuje takovéto záznamy:

gui.advancedView.checkbox=A&dvanced view
gui.alias.label=Key &alias

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

Zipujeme efektivně

Jedna ze základních vlastností Javy je práce se ZIP archívy, ať už jsou to knihovny tříd a spustitelné JARy, webové aplikace (war), nebo třeba JEE bumbrlíčci (ear). Není tedy divu, že i přímo v základním API je implementována práce s těmito archívy. Slouží k tomu třídy v balíku java.util.zip a nejzajímavější z nich jsou ZipOutputStream a ZipInputStream. Příkladem budiž vytvoření zipu: //Vytvorime Zip ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(new FileOutputStream("javlog.zip")); //V Zipu chceme mit jeden textovy soubor zos.putNextEntry(new ZipEntry("priznani.txt")); //naplnime obsah textoveho souboru zos.write("Máme rádi Javu!".getBytes()); //zavrem entry (priznani.txt) zos.closeEntry(); //zavrem stream zos.close(); a jeho rozbalení: ZipInputStream zis = new ZipInputStream(new FileInputStream("javlog.zip")); ZipEntry zipEntry; //budem predpokladat, ze v ZIPu mame jen textove soubory a tak je vypisem do konzole while ((zipEntry = zis.getNextE

jd-cli – Command line Java Decompiler

Kdo by neznal jd-gui Java Decompiler (z free.fr) a jeho sourozence, pluginy pro IDE – Eclipse a IntelliJ. Ale nechyběla vám také někdy možnost rychle decompilovat celý JAR nebo WAR do adresáře, případně zobrazit si decompilovanou třídu jen v konzoli bez nutnosti spouštění GUI? Jestliže ano, pak se zkuste podívat na utilitku jd-cli , která toto všechno umožňuje. Tato aplikace je jednoduchý wrapper nad nativní knihovnou pro jd-gui InelliJ plugin. Kde všude tato java aplikace běží? Windows Linux Mac OSX Kompilace Potřebujete git a Maven. git clone git@github.com:kwart/jd-cmd.git cd jd-cmd mvn clean package Rozbalte jd-cli-[version].zip (.tar.gz) někam, kam odkazuje systémová PATH proměnná ( C:\Windows nebo $HOME/bin ) - distribuce obsahuje i spouštěcí skripty (shell a batch), takže pak už jen vesele voláte jd-cli [aParametry] Příklady použití jd-cli HelloWorld.class Zobrazí dekompilovanou třídu v konzoli jd-cli --skipResources -n -g ALL app.jar Dekompiluje obsah