Přeskočit na hlavní obsah

Jak na CRL a jejich URL

Občas se stane, že si při práci s X509 certifikáty nevystačíte jen s možnostmi, které nabízí balík java.security.cert a rádi byste vydolovali více informací. Já jsem například řešil požadavek na získání CRL (Certificate Revocation List) souboru pro zadaný certifikát. V takovýchto případech se hodí využít kryptografickou knihovnu Bouncy Castle a pomocí ní vypreparovat třeba i střeva z vašich certifikátů.

Jak tedy implementace vypadá? Nejdříve zjistíme, zda certifikát vůbec podporuje rozšíření CRLDistributionPoints a jesliže ano, máme vyhráno. Knihovna Bouncy Castle obsahuje už připravené třídy přímo pro toto rozšíření. Stačí se tedy ponořit do stromových struktur distribučních bodů a získat tak seznam URL, na kterých by měly být připraveny ke stažení CRL soubory.

import java.io.IOException;
import java.security.KeyStore;
import java.security.cert.X509Certificate;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import org.bouncycastle.asn1.DERString;
import org.bouncycastle.asn1.x509.CRLDistPoint;
import org.bouncycastle.asn1.x509.DistributionPoint;
import org.bouncycastle.asn1.x509.DistributionPointName;
import org.bouncycastle.asn1.x509.GeneralName;
import org.bouncycastle.asn1.x509.GeneralNames;
import org.bouncycastle.asn1.x509.X509Extensions;
import org.bouncycastle.x509.extension.X509ExtensionUtil;

/**
 * Returns (initialized, but maybe empty) set of URLs of CRLs for given
 * certificate.
 * 
 * @param aCert
 *      X509 certificate.
 * @return
 */
public static Set<String> getCrlUrls(final X509Certificate aCert) {
 final Set<String> tmpResult = new HashSet<String>();
 //get CRLDistributionPoints extension from X509 certificate
 final byte[] crlDPExtension = aCert.getExtensionValue(X509Extensions.CRLDistributionPoints.getId());
 if (crlDPExtension != null) {
 CRLDistPoint crlDistPoints = null;
 try {
  //decode instance of CRLDistPoint
  crlDistPoints = CRLDistPoint.getInstance(X509ExtensionUtil.fromExtensionValue(crlDPExtension));
 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }
 if (crlDistPoints != null) {
  final DistributionPoint[] distPoints = crlDistPoints.getDistributionPoints();
  distPoint: for (DistributionPoint dp : distPoints) {
  final DistributionPointName dpName = dp.getDistributionPoint();
  final GeneralNames generalNames = (GeneralNames) dpName.getName();
  if (generalNames != null) {
   final GeneralName[] generalNameArr = generalNames.getNames();
   if (generalNameArr != null) {
   for (final GeneralName generalName : generalNameArr) {
    if (generalName.getTagNo() == GeneralName.uniformResourceIdentifier) {
    final DERString derString = (DERString) generalName.getName();
    final String uri = derString.getString();
    if (uri != null && uri.startsWith("http")) {
     // ||uri.startsWith("ftp")
     tmpResult.add(uri);
     continue distPoint;
    }
    }
   }
   }
  }
  }
 }
 } else {
 System.out.println("CRLDistributionPoints extension not supported by the certificate.");
 }
 return tmpResult;
}

Úžasná posloupnost zavíracích závorek, co říkáte? To jsou ty zmiňované stromové struktúry. :-)

A jak to vlastně použít? S rozumem, pánové, s rozumem. :-) Malý příklad, jak to může fungovat, je zde:

/**
 * Sample usage of {@link #getCrlUrls(X509Certificate)}.
 * 
 * @param args
 */
public static void main(String[] args) {
 try {
 // this works only on Windows with 32-bit Sun Java 6
 final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("WINDOWS-MY");
 if (ks != null) {
  ks.load(null, null);
  // suppose, we have at least one certificate in the keystore
  final X509Certificate certificate = (X509Certificate) ks.getCertificate(ks.aliases().nextElement());
  System.out.println("Certificate: " + certificate.getSubjectDN());
  final Set<String> crlUrlSet = getCrlUrls(certificate);
  System.out.println("Set of CRL URLs: " + crlUrlSet);
 }
 } catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 }
}

Což může vypsat například toto:

Certificate: SERIALNUMBER=PXXX, CN=Josef Cacek, OU=PZZZ, L=YYY, C=CZ
Set of CRL URLs: [http://postsignum.ttc.cz/crl/psqualifiedca2.crl, http://www.postsignum.cz/crl/psqualifiedca2.crl, http://www2.postsignum.cz/crl/psqualifiedca2.crl]

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

Zipujeme efektivně

Jedna ze základních vlastností Javy je práce se ZIP archívy, ať už jsou to knihovny tříd a spustitelné JARy, webové aplikace (war), nebo třeba JEE bumbrlíčci (ear). Není tedy divu, že i přímo v základním API je implementována práce s těmito archívy. Slouží k tomu třídy v balíku java.util.zip a nejzajímavější z nich jsou ZipOutputStream a ZipInputStream. Příkladem budiž vytvoření zipu: //Vytvorime Zip ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(new FileOutputStream("javlog.zip")); //V Zipu chceme mit jeden textovy soubor zos.putNextEntry(new ZipEntry("priznani.txt")); //naplnime obsah textoveho souboru zos.write("Máme rádi Javu!".getBytes()); //zavrem entry (priznani.txt) zos.closeEntry(); //zavrem stream zos.close(); a jeho rozbalení: ZipInputStream zis = new ZipInputStream(new FileInputStream("javlog.zip")); ZipEntry zipEntry; //budem predpokladat, ze v ZIPu mame jen textove soubory a tak je vypisem do konzole while ((zipEntry = zis.getNextE

jd-cli – Command line Java Decompiler

Kdo by neznal jd-gui Java Decompiler (z free.fr) a jeho sourozence, pluginy pro IDE – Eclipse a IntelliJ. Ale nechyběla vám také někdy možnost rychle decompilovat celý JAR nebo WAR do adresáře, případně zobrazit si decompilovanou třídu jen v konzoli bez nutnosti spouštění GUI? Jestliže ano, pak se zkuste podívat na utilitku jd-cli , která toto všechno umožňuje. Tato aplikace je jednoduchý wrapper nad nativní knihovnou pro jd-gui InelliJ plugin. Kde všude tato java aplikace běží? Windows Linux Mac OSX Kompilace Potřebujete git a Maven. git clone git@github.com:kwart/jd-cmd.git cd jd-cmd mvn clean package Rozbalte jd-cli-[version].zip (.tar.gz) někam, kam odkazuje systémová PATH proměnná ( C:\Windows nebo $HOME/bin ) - distribuce obsahuje i spouštěcí skripty (shell a batch), takže pak už jen vesele voláte jd-cli [aParametry] Příklady použití jd-cli HelloWorld.class Zobrazí dekompilovanou třídu v konzoli jd-cli --skipResources -n -g ALL app.jar Dekompiluje obsah