Přeskočit na hlavní obsah

Jak na CRL a jejich URL

Občas se stane, že si při práci s X509 certifikáty nevystačíte jen s možnostmi, které nabízí balík java.security.cert a rádi byste vydolovali více informací. Já jsem například řešil požadavek na získání CRL (Certificate Revocation List) souboru pro zadaný certifikát. V takovýchto případech se hodí využít kryptografickou knihovnu Bouncy Castle a pomocí ní vypreparovat třeba i střeva z vašich certifikátů.

Jak tedy implementace vypadá? Nejdříve zjistíme, zda certifikát vůbec podporuje rozšíření CRLDistributionPoints a jesliže ano, máme vyhráno. Knihovna Bouncy Castle obsahuje už připravené třídy přímo pro toto rozšíření. Stačí se tedy ponořit do stromových struktur distribučních bodů a získat tak seznam URL, na kterých by měly být připraveny ke stažení CRL soubory.

import java.io.IOException;
import java.security.KeyStore;
import java.security.cert.X509Certificate;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import org.bouncycastle.asn1.DERString;
import org.bouncycastle.asn1.x509.CRLDistPoint;
import org.bouncycastle.asn1.x509.DistributionPoint;
import org.bouncycastle.asn1.x509.DistributionPointName;
import org.bouncycastle.asn1.x509.GeneralName;
import org.bouncycastle.asn1.x509.GeneralNames;
import org.bouncycastle.asn1.x509.X509Extensions;
import org.bouncycastle.x509.extension.X509ExtensionUtil;

/**
 * Returns (initialized, but maybe empty) set of URLs of CRLs for given
 * certificate.
 * 
 * @param aCert
 *      X509 certificate.
 * @return
 */
public static Set<String> getCrlUrls(final X509Certificate aCert) {
 final Set<String> tmpResult = new HashSet<String>();
 //get CRLDistributionPoints extension from X509 certificate
 final byte[] crlDPExtension = aCert.getExtensionValue(X509Extensions.CRLDistributionPoints.getId());
 if (crlDPExtension != null) {
 CRLDistPoint crlDistPoints = null;
 try {
  //decode instance of CRLDistPoint
  crlDistPoints = CRLDistPoint.getInstance(X509ExtensionUtil.fromExtensionValue(crlDPExtension));
 } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
 }
 if (crlDistPoints != null) {
  final DistributionPoint[] distPoints = crlDistPoints.getDistributionPoints();
  distPoint: for (DistributionPoint dp : distPoints) {
  final DistributionPointName dpName = dp.getDistributionPoint();
  final GeneralNames generalNames = (GeneralNames) dpName.getName();
  if (generalNames != null) {
   final GeneralName[] generalNameArr = generalNames.getNames();
   if (generalNameArr != null) {
   for (final GeneralName generalName : generalNameArr) {
    if (generalName.getTagNo() == GeneralName.uniformResourceIdentifier) {
    final DERString derString = (DERString) generalName.getName();
    final String uri = derString.getString();
    if (uri != null && uri.startsWith("http")) {
     // ||uri.startsWith("ftp")
     tmpResult.add(uri);
     continue distPoint;
    }
    }
   }
   }
  }
  }
 }
 } else {
 System.out.println("CRLDistributionPoints extension not supported by the certificate.");
 }
 return tmpResult;
}

Úžasná posloupnost zavíracích závorek, co říkáte? To jsou ty zmiňované stromové struktúry. :-)

A jak to vlastně použít? S rozumem, pánové, s rozumem. :-) Malý příklad, jak to může fungovat, je zde:

/**
 * Sample usage of {@link #getCrlUrls(X509Certificate)}.
 * 
 * @param args
 */
public static void main(String[] args) {
 try {
 // this works only on Windows with 32-bit Sun Java 6
 final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("WINDOWS-MY");
 if (ks != null) {
  ks.load(null, null);
  // suppose, we have at least one certificate in the keystore
  final X509Certificate certificate = (X509Certificate) ks.getCertificate(ks.aliases().nextElement());
  System.out.println("Certificate: " + certificate.getSubjectDN());
  final Set<String> crlUrlSet = getCrlUrls(certificate);
  System.out.println("Set of CRL URLs: " + crlUrlSet);
 }
 } catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 }
}

Což může vypsat například toto:

Certificate: SERIALNUMBER=PXXX, CN=Josef Cacek, OU=PZZZ, L=YYY, C=CZ
Set of CRL URLs: [http://postsignum.ttc.cz/crl/psqualifiedca2.crl, http://www.postsignum.cz/crl/psqualifiedca2.crl, http://www2.postsignum.cz/crl/psqualifiedca2.crl]

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

Ignore the boring SSH error message - Host identification has changed!

The problem If you work with virtual machines in clouds, or you run an SSH server in Docker containers, then you've probably met the following error message during making ssh connection: (I'm connecting through SSH to a docker container) ~$ ssh -p 8822 root@localhost @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that a host key has just been changed. The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is SHA256:smYv5yA0n9/YrBgJMUCk5dYPWGj7bTpU40M9aFBQ72Y. Please contact your system administrator. Add correct host key in /home/jcacek/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Offending ECDSA key in /home/jcacek/.ssh/known_hosts:107 remove with: ssh-keygen -f "/home/jcacek/.ssh/know

Enable Elytron in WildFly

Steps to enable Elytron in WildFly nightly builds. There is an ongoing effort to bring a new security subsystem Elytron to WildFly and JBoss EAP. For some time a custom server profile named standalone-elytron.xml  existed beside other profiles in standalone/configuration directory. It was possible to use it for playing with Elytron. The custom Elytron profile was removed now.  The Elytron subsystem is newly introduced to all standard server profiles. The thing is, the Elytron is not used by default and users have to enable it in the subsystems themselves. Let's look into how you can enable it. Get WildFly nightly build # Download WildFly nightly build wget --user=guest --password=guest https://ci.wildfly.org/httpAuth/repository/downloadAll/WF_Nightly/.lastSuccessful/artifacts.zip # unzip build artifacts zip. It contains WildFly distribution ZIP unzip artifacts.zip # get the WildFly distribution ZIP name as property WILDFLY_DIST_ZIP=$(ls wildfly-*-SNAPSHOT.zip) # un