Přeskočit na hlavní obsah

Speed-up ApacheDS LDAP server for testing

Using the ApacheDS for unit testing can be painful if you need to restart/reconfigure the server several times. IT'S SOOO SLOOOOW.

The reason is simple. The default configuration creates a nice directory structure and unpacks all the schema files from JAR file to one of the created directories. Then it creates a file based JDBM partition for you. And it loads your LDIF data to it.

It means many, money, many I/O operations even before the LDAP starts.

Nevertheless, ApacheDS has a nice API to resolve this issue. You will need to make your hands dirty little bit, but it's worth it.

Follow these 3 simple steps and it's all:

 1. Create schema partition class, which stores LDAP schema data in-memory only: sample InMemorySchemaPartition.java
 2. Create DirectoryServiceFactory implementation, which will use in-memory AvlPartitions instead of JDBM and as a schema partition it will use class from the first step: sample InMemoryDirectoryServiceFactory.java
 3. use the new DirectoryServiceFactory to create embedded LDAP

Embedded LDAP

There are 2 simple ways, how to create LDAP server in your unit tests. One uses ApacheDS annotations and the second uses API directly. Here are sample code snippets, which show how to enable the custom InMemoryDirectoryServiceFactory for both of the ways.

Annotations
@CreateDS(
 name = "JBossOrgDS",
 factory=InMemoryDirectoryServiceFactory.class,
 partitions = {
 @CreatePartition(
  name = "jbossorg",
  suffix = "dc=jboss,dc=org",
  contextEntry = @ContextEntry(
  entryLdif =
   "dn: dc=jboss,dc=org\n" +
   "dc: jboss\n" +
   "objectClass: top\n" +
   "objectClass: domain\n\n" )
 )
 })
@CreateLdapServer (
 transports = { @CreateTransport( protocol = "LDAP", port = 10389, address = "0.0.0.0" ) })
public static void createLdapServer() throws Exception {
 DirectoryService directoryService = DSAnnotationProcessor.getDirectoryService();
 final SchemaManager schemaManager = directoryService.getSchemaManager();
 //import your LDIF here
 ServerAnnotationProcessor.instantiateLdapServer((CreateLdapServer) AnnotationUtils.getInstance(CreateLdapServer.class), directoryService).start();
}

API
DirectoryServiceFactory dsf = new InMemoryDirectoryServiceFactory();
dsf.init("JBossOrgDS");
DirectoryService directoryService = dsf.getDirectoryService();
SchemaManager schemaManager = masterDirectoryService.getSchemaManager();

PartitionFactory pf = dsf.getPartitionFactory();
Partition p = pf.createPartition(schemaManager, "jbossorg", "dc=jboss,dc=org", 1000, workingDir);
p.initialize();
directoryService.addPartition(p);

//import LDIF here

LdapServer ldapServer = new LdapServer();
ldapServer.setServiceName("DefaultLDAP");
Transport ldap = new TcpTransport( "0.0.0.0", 10389, 3, 5 );
ldapServer.addTransports(ldap);
ldapServer.setDirectoryService(directoryService);
ldapServer.start();

I bet your ApacheDS startup time falls down at least by 50% with these in-memory settings.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

Zipujeme efektivně

Jedna ze základních vlastností Javy je práce se ZIP archívy, ať už jsou to knihovny tříd a spustitelné JARy, webové aplikace (war), nebo třeba JEE bumbrlíčci (ear). Není tedy divu, že i přímo v základním API je implementována práce s těmito archívy. Slouží k tomu třídy v balíku java.util.zip a nejzajímavější z nich jsou ZipOutputStream a ZipInputStream. Příkladem budiž vytvoření zipu: //Vytvorime Zip ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(new FileOutputStream("javlog.zip")); //V Zipu chceme mit jeden textovy soubor zos.putNextEntry(new ZipEntry("priznani.txt")); //naplnime obsah textoveho souboru zos.write("Máme rádi Javu!".getBytes()); //zavrem entry (priznani.txt) zos.closeEntry(); //zavrem stream zos.close(); a jeho rozbalení: ZipInputStream zis = new ZipInputStream(new FileInputStream("javlog.zip")); ZipEntry zipEntry; //budem predpokladat, ze v ZIPu mame jen textove soubory a tak je vypisem do konzole while ((zipEntry = zis.getNextE

jd-cli – Command line Java Decompiler

Kdo by neznal jd-gui Java Decompiler (z free.fr) a jeho sourozence, pluginy pro IDE – Eclipse a IntelliJ. Ale nechyběla vám také někdy možnost rychle decompilovat celý JAR nebo WAR do adresáře, případně zobrazit si decompilovanou třídu jen v konzoli bez nutnosti spouštění GUI? Jestliže ano, pak se zkuste podívat na utilitku jd-cli , která toto všechno umožňuje. Tato aplikace je jednoduchý wrapper nad nativní knihovnou pro jd-gui InelliJ plugin. Kde všude tato java aplikace běží? Windows Linux Mac OSX Kompilace Potřebujete git a Maven. git clone git@github.com:kwart/jd-cmd.git cd jd-cmd mvn clean package Rozbalte jd-cli-[version].zip (.tar.gz) někam, kam odkazuje systémová PATH proměnná ( C:\Windows nebo $HOME/bin ) - distribuce obsahuje i spouštěcí skripty (shell a batch), takže pak už jen vesele voláte jd-cli [aParametry] Příklady použití jd-cli HelloWorld.class Zobrazí dekompilovanou třídu v konzoli jd-cli --skipResources -n -g ALL app.jar Dekompiluje obsah