Přeskočit na hlavní obsah

Weby ministerstev a jejich zabezpečení

Nedávno jsem hledal informaci na webu ministerstva zdravotnictví a zarazilo mě, že jsem nebyl automaticky přesměrován na zabezpečený protokol HTTPs. Napadlo mě podívat se, jak jsou na tom weby jednotlivých ministerstev s podporou tohoto protokolu. Rozdíly v zabezpečení jsou mezi weby velké a u některých ministerstev přímo překvapivé.

Ministerstvo HTTPs Auto Redirect TLS 1.2 TLS 1.3 !RC4 !TLS 1 EV cert
Doprava mdcr.cz OK NOK OK NOK OK OK NOK
Finance mfcr.cz OK OK OK NOK OK NOK OK
Kultura mkcr.cz OK OK OK NOK OK NOK OK
Místní rozvoj mmr.cz OK NOK OK NOK NOK NOK NOK
Obrana army.cz NOK NOK OK NOK OK OK NOK
Práce a soc. věcí mpsv.cz OK OK OK NOK OK NOK NOK
Průmysl mpo.cz OK OK OK NOK OK NOK OK
Spravedlnost justice.cz OK OK OK NOK OK NOK OK
Školství msmt.cz NOK NOK OK NOK OK NOK NOK
Vnitra mvcr.cz NOKNOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Zahraničí mzv.cz OK OK OK OK OK OK OK
Zdravotnictví mzcr.cz OKNOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Zemědělství eagri.cz NOK NOK OK NOK OK NOK NOK
Životní prostředí mzp.cz OK OK OK NOK OK NOK NOK

Trocha teorie

Proč HTTPs

HTTPs znamená HTTP komunikaci přes spojení šifrované pomocí TLS protokolu (dříve SSL). Protokol HTTPs poskytuje nejen šifrování komunikace, ale také potvrzení identity serveru se kterým komunikujete. Server svou identitu prokazuje TLS certifikátem a váš webový prohlíčeč (HTTP klient) se na základě informací v certifikátu rozhodne zda je daný web důvěryhodný a bude s ním dále komunikovat.

TLS certifikát má omezenou dobu platnosti a je obvykle vydávaný pro konkrétní webový server (konkrétní doménové jméno). Certifikát je podepsaný některou certifikační autoritou (CA) - organizací spravující certifikáty. Prohlížeče obsahují kořenové certifikáty nejznámějších certifikačních autorit. Při rozhodování prohlížeče, zda je navštivený server důvěryhodný se ověřuje zda certifikát je vydaný pro dané doménové jméno, zda je stále validní a zda je podepsaný certifikační autoritou jejíž certifikát je uložen v prohlížeči.

Co vám tedy hrozí, když se HTTPs nepoužije? V první řadě je to nešifrovaná komunikace a kdokoli po cestě ji tedy může odposlechnout. Druhý a v případě veřejných vládních webů větši problém, je možnost aktivního útočníka vydávat se za cílový server a posílat klientovy podvržené informace nebo škodlivý kód.

Není HTTPs jako HTTPs

Aby se nám situace trochu zkomplikovala, tak ne každá komunikace přes HTTPs protokol je bezpečná. Komunikace přes TLS/SSL začíná dohodnutím verze protokolu a šifrovací sady (ciphersuite) mezi klientem a serverem. Některé šifry a verze SSL/TLS protokolu obsahují zranitelnosti, které jsou méně či více snadno zneužitelné.

Jak posoudit bezpečnost HTTPs

Naštěstí existují nástroje, které dokáží HTTPs nastavení webových serveru ohodnotit a posoudit, zda konfigurace neobsahuje známé typy zranitelností. De-facto standard v této oblasti je online nástroj SSL Labs od společnosti Qualys.

Přehledné ohodnocení HTTPs zabezpečení českých státních webů na základě výsledků SSL Labs naleznete na stránkách hlidacstatu.cz.

Přesměrování HTTP na HTTPs

HTTP protokol společně se značkovacím jazykem HTML a JavaScriptem používaným na webu nabízí hned několik možností jak přesměrovat uživatele na jinou adresu. Například zadám v prohližeči adresu “mfcr.cz”, dotazovaná adresa tedy bude “http://mfcr.cz/”, ale server mě pomocí HTTP status kódu 301 (Moved Permanently) přesměruje na adresu “https://www.mfcr.cz/”. U serverů, které podporují HTTPs je tedy vhodné, když automaticky přesměrují HTTP požadavky na šifrovaný HTTPs protokol. Potvrdí tím uživateli i svou identitu.

Weby s certifikáty majícími rozšířené ověření (EV)

Vystavení TLS certifikátu v dnešní době probíhá automaticky a žadateli stačí prokázat certifikační autoritě vlastnictví domény např. vystavením souboru s požadovaným náhodným obsahem. Tyto certifikáty můžete získat i zdarma. Existuje ale i možnost rozšířeného ověření - Extended Validation (EV), která zaručuje, že držitel certifikátu skutečně existuje a je oprávněn užívat dané doménové jméno. Toto ověření probíhá ručně, může trvat i několik dní. Od toho se samozřejmě odvíjí i vyšší cena EV certifikátu.

EV certifikáty v prohlížečích poznáte podle zeleného zámku se jménem organizace v adresním řádku:

Standardní (OV) certifikát:

Očekával bych, že státní správa bude jednotně používat EV certifikáty pro své weby.

Po rychlém prosvištění teorií si pojďme došlápnout na jednotlivá ministerstva.

Kritické problémy

Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz nepodporuje HTTPs!

U silového resortu překvapivé, chceme-li to nazývat eufemisticky.

Ministerstvo obrany

www.army.cz sice příjímá spojení přes HTTPs protokol, ale tyto spojení pouze přesměrovává na nešifrovaný HTTP provoz (pomocí http kódu 301). Funkčně bych to čekal přesnhě naopak.

Kdepak udělali soudruzi ze silových resortů chybu? Přátelé, vemte si příklad z webu Ministerstva zahraničí!

Ministerstvo školství

www.msmt.cz podobně jako web ministerstva obrany sice příjímá spojení přes HTTPs protokol, ale tyto spojení pouze přesměrovává na nešifrovaný HTTP provoz.

Ministerstvo zemědělství

eagri.cz podobně jako web ministerstva obrany sice příjímá spojení přes HTTPs protokol, ale tyto spojení pouze přesměrovává na nešifrovaný HTTP provoz.

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz podporuje HTTPs protokol, ale nepřesměrovává na něj automaticky. Navíc konfigurace je tristní.
Web odkazuje i na nezabezpečené informace s citlivými údaji:

Interní vyhledáváč na webu ministerstva ve výsledcích obsahuje výsledky pouze s HTTP (nešifrované) i při použití HTTPs v originálním dotazu! SSL Labs hodnotí beztečnost nejhorším stupněm F, kvůli podpoře SSL verze 2 (může být použita ke DROWN útoku). Dalším velkým problémem je chybějící podpora pro TLS verze 1.2, takže některé prohlížeče již nyní mohou odmítat HTTPs spojení s tímto webem kvůli nedostatečnému zabezpečení.

Menší problémy

Chybějící automatické přesměrování na HTTPs

Pokud explicitně nepožádáte o použití https protokolu, budete s následujícími weby komunikovat nezabezpečeně:

Šifra RC4

Web Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz v konfiguraci HTTPs povoluje použití šifry RC4, která není považována za bezpečnou.

Zakončeme optimisticky - kde si brát příklad


I když je na mnoha místech co napravovat, přesto jsou weby, které požadavky na zabezpečení splňují - používají platné certifikáty a víceméně bezpečné šifry, automaticky volí bezpečný provoz přes HTTPs:

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Three ways to redirect HTTP requests to HTTPs in WildFly and JBoss EAP

WildFly application server (and JBoss EAP) supports several simple ways how to redirect the communication from plain HTTP to TLS protected HTTPs. This article presents 3 ways. Two are on the application level and the last one is on the server level valid for requests to all deployments. 1. Request confidentiality in the deployment descriptor The first way is based on the Servlet specification. You need to specify which URLs should be protected in the web.xml deployment descriptor. It's the same approach as the one used for specifying which URLs require authentication/authorization. Just instead of requesting an assigned role, you request a transport-guarantee . Sample content of the WEB-INF/web.xml <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1

Ignore the boring SSH error message - Host identification has changed!

The problem If you work with virtual machines in clouds, or you run an SSH server in Docker containers, then you've probably met the following error message during making ssh connection: (I'm connecting through SSH to a docker container) ~$ ssh -p 8822 root@localhost @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that a host key has just been changed. The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is SHA256:smYv5yA0n9/YrBgJMUCk5dYPWGj7bTpU40M9aFBQ72Y. Please contact your system administrator. Add correct host key in /home/jcacek/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Offending ECDSA key in /home/jcacek/.ssh/known_hosts:107 remove with: ssh-keygen -f "/home/jcacek/.ssh/know

Enable Elytron in WildFly

Steps to enable Elytron in WildFly nightly builds. There is an ongoing effort to bring a new security subsystem Elytron to WildFly and JBoss EAP. For some time a custom server profile named standalone-elytron.xml  existed beside other profiles in standalone/configuration directory. It was possible to use it for playing with Elytron. The custom Elytron profile was removed now.  The Elytron subsystem is newly introduced to all standard server profiles. The thing is, the Elytron is not used by default and users have to enable it in the subsystems themselves. Let's look into how you can enable it. Get WildFly nightly build # Download WildFly nightly build wget --user=guest --password=guest https://ci.wildfly.org/httpAuth/repository/downloadAll/WF_Nightly/.lastSuccessful/artifacts.zip # unzip build artifacts zip. It contains WildFly distribution ZIP unzip artifacts.zip # get the WildFly distribution ZIP name as property WILDFLY_DIST_ZIP=$(ls wildfly-*-SNAPSHOT.zip) # un